בדיקות ציטוגנטית להערכת קשריות בבלוטת התריס

רוזטה ריביל – בדיקה ציטוגנטית להערכת קשריות בבלוטת התריס,
לסיווג ציטולוגיה שאינה חד משמעית.

RosettaGX Reveal microRNA Classifier for Indeterminate Thyroid FNAs

רקע כללי

נגעים בבלוטת התריס (קשריות) הפכו בשנים האחרונות לממצא שכיח. לרוב לא מדובר בגידול סרטני, אך הופעת קשרית מחייבת בירור ושלילת סרטן. השיטה הנפוצה ביותר להבדלה בין קשריות שפירות לממאירות היא ניקור במחט עדינה (Fine Needle Aspiration; FNA), ולאחר מכן, הכנת משטח המכיל את תאי הקשריות שנשאבו וביצוע בחינה מיקרוסקופית של תאים אלה, על ידי ציטופתולוג.

השיטה המקובלת כיום לסיווג תוצאות FNA הינה שיטת בת'סדה – Bethesda (1). לפי שיטה זו, הקשרית תסווג לאחת מהקטגוריות הבאות: בת'סדה 1: ממצא שאינו דיאגנוסטי, בת'סדה 2: קשרית שפירה, בת'סדה 3:ממצא אטיפי שמשמעותו אינה ידועה או נגע פוליקולרי שמשמעותו אינה ידועה, בת'סדה 4: נאופלסמה פוליקולרית או חשד לנאופלסמה פוליקולרית, בתסדה 5: חשד לממאירות ובת'סדה 6: נגע ממאיר. מתוך קטגוריות אלה, קטגוריות 3,4,5 הינן קטגוריות המוגדרות כסיווג שאינו חד משמעי (indeterminate).

כאשר תוצאת בדיקת הניקור אינה חד משמעית, לא ניתן לדעת בוודאות על פי האבחנה הציטולוגית, האם התאים שנלקחו הם שפירים או ממאירים. מטופלים המקבלים תשובה שאינה חד משמעית, מופנים לעתים קרובות לניתוח אבחנתי הכולל כריתה חלקית או מלאה של בלוטת התריס, למרות שבמרבית המקרים מתברר כי הקשרית הייתה שפירה והניתוח היה מיותר.

בשנים האחרונות פותחו מספר שיטות חדשות להערכת קשריות חשודות בבלוטת התריס המתבססות על סמנים מולקולריים בתאי הקשרית. אחת הבדיקות הינה בדיקת RosettaGX Reveal, המבחינה בין דוגמאות שפירות ודוגמאות החשודות בממאירות, ובנוסף, בודקת נוכחות סמן מולקולרי ל- medullary thyroid carcinoma (MTC).

מהי בדיקת RosettaGX Reveal ?

בדיקת RosettaGX Reveal הינה בדיקה מולקולרית חדשנית להערכה של קשריות בבלוטת התריס בניקורים שאינם חד משמעים. מטרת הבדיקה הינה לזהות קשריות שפירות והיא עשויה למנוע כ- 75% מהניתוחים המיותרים של הבלוטה.

הבדיקה מודדת את רמות הביטוי של סמנים מולקולריים הקרויים מיקרו-RNA והיא מסייעת להבחין בין קשריות שפירות לקשריות החשודות בממאירות.

בדיקה זו מבוצעת על המשטח שהוכן במהלך הניקור, כך שאין צורך לבצע ניקור נוסף, דבר המהווה יתרון משמעותי מול בדיקות אחרות.

הבדיקה פותחה על ידי חברת רוזטה ג'נומיקס, חברה ישראלית – אמריקאית, תוך שיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים בארצות הברית, אירופה וישראל. הבדיקה מבוצעת במעבדה מורשית בפילדלפיה, ארצות הברית.

למי מיועדת הבדיקה?

הבדיקה מיועדת לנבדקים מעל גיל 18, לניקור שבוצע על קשרית בבלוטת התריס הגדולה מחצי ס"מ, ואבחון ציטולוגי שאינו חד משמעי שסווג כ- Bethesda 3,4,5.

 

מהם מיקרו-microRAN) RNA) ?

מיקרו-RNA הינם משפחה של מולקולות RNA קצרות המכילות 21-23 נוקלאוטידים. הן אינן מקודדות לחלבון, ותפקידן לבצע בקרה על ביטוי גנים ברקמות הגוף. מולקולות מיקרוRNA  משפיעות על ביטוי רשתות שלמות של גנים המעורבים בתהליכים בתא ולכן נחשבות כמאסטר רגולטורים. שינויים ברמות הביטוי של מיקרו RNA מקושרים עם תנאים פתולוגים שונים, בהם גם סרטן בלוטת התריס.

הודות למבנה הקצר שלהן, מולקולות המיקרו RNA  הן יציבות ועמידות ולכן אינו מתפרקות בקלות.

מאפיינים אלו של מולקולות ה מיקרו-RNA  הופכות אותן לסמנים מצוינים לביצוע אבחנות רפואיות. כיום קיימים מעל 450 מחקרים העוסקים בקשר שבין ביטוי מיקרו RNA לסרטן בלוטת התריס.

 

מחקרים קליניים לבדיקת RosettaGX Reveal

ביצועי הבדיקה הודגמו במחקרים קליניים, בהם השתתפו גם מרכזים רפואיים מישראל.

תקציר מחקר ולידציה קלינית – בדיקת RosettaGX Reveal – בדיקה ציטוגנטית חדשה להערכת קשריות בבלוטת התריס עם ציטולוגיה שאינה חד משמעית (2)

במאמר זה מתואר בקצרה מחקר הולידציה הקלינית של בדיקת ה- Reveal שתוצאותיו פורסמו בכתב העת המדעי Journal of Clinical Pathology באוקטובר 2016.

שיטות

הוולידציה הקלינית נעשתה באמצעות מחקר רב מרכזי וסמוי (האבחנה של הדוגמאות לא הייתה ידועה לאנשים שבצעו את הבדיקה). ניסוי המחקר כלל 201 דוגמאות שנאספו באופן רטרוספקטיבי מחמישה מרכזים רפואיים בארה"ב, אירופה וישראל. הדוגמאות שנאספו היו משטחים ציטולוגיים צבועים בעלי ציטולוגיה שאינה חד משמעית.

סיווג הדוגמאות כשפירות או ממאירות נעשה באמצעות בחינה פתולוגית של הגידול שהוסר בניתוח. כל גידול נבחן על ידי פתולוג המרכז הרפואי שאסף את הדוגמאות וכן על ידי שני פתולוגים נוספים. דוגמאות הוולידציה היו מחולים בוגרים (מעל גיל 18) ומקשריות שהיו בגודל של מעל חצי ס"מ.

מהלך המחקר

אופן ביצוע בדיקת  RosettaGX Reveal מתואר באיור 1. RNA מופק מן המשטח הציטולוגי ורמות הביטוי של 24 מולקולות מיקרו-RNA נמדדות באמצעות qRT-PCR.

בשלב הראשון, נבדקת איכות הדגימה על ידי הערכת כמות תאי הקשרית וכימות תאים אחרים, כדוגמת תאי דם באמצעות מדידת סמני מיקרו-RNA ספציפיים לתאים אלה.

בשלב השני, נבדקת רמתם של סמני מיקרו-RNA האופייניים לקשריות שפירות או ממאירות. התוצאות משוקללות והמשטח מסווג כשפיר או כחשוד בממאירות. משטחים בהם נמצא ביטוי גבוה של הסמן miR-375 יסווגו כבעלי סיכון גבוה ל- medullary carcinoma.

בדיקות ציטוגנטית להערכת קשריות בבלוטת התריס - דאיור 1: אופן ביצוע בדיקת RosettaGX Reveal.

תוצאות המחקר

ניסוי הוולידציה כלל 201 דוגמאות עבורן הייתה הסכמה של שני פתולוגים לגבי האבחנה הסופית (שפיר או ממאיר). שתים עשרה דוגמאות בלבד (6%) לא עברו את בקרת האיכות (assay QA, איור 1).

ביצועי הבדיקה עבור 189 הדוגמאות שעברו את בקרת האיכות:

ערך הניבוי השלילי (negative predictive value) של הבדיקה הוא 91%  – ערך זה משקף את רמת וודאות הבדיקה כאשר הדגימה מסווגת כשפירה.

רגישות הבדיקה (Sensitivity) הוא 85% – ערך זה משקף את אחוז הדגימות שסווגו בהצלחה כממאירות.

ספציפיות הבדיקה (Specificity) הוא 72% – ערך זה משקף את  אחוז הדגימות שסווגו בהצלחה כשפירות.

ערך הניבוי החיובי (PPV) הוא 59% – ערך זה משקף את רמת וודאות הבדיקה כאשר היא מסווגת כחשודה.

בנוסף, חושבו ביצועי הבדיקה עבור חלק גדול מן המדגם שכלל דוגמאות לגביהן הייתה הסכמה של שלושת הפתולוגים על האבחנה הסופית. תת מדגם זה כלל 150 דוגמאות (80% מן המדגם המקורי) והראה את הביצועים הבאים:

ערך ניבוי שלילי (NPV)  99%
רגישות: (Sensitivity) 98%
ספציפיות: (Specificity)  78%
ערך ניבוי חיובי (PPV): 62%

ביצועי הבדיקה במדגם הכולל ובתת המדגם מובאים בטבלה 1.

טבלה 1: ביצועי הבדיקה

מדגםמספר דוגמאותעברו בקרת איכותמס' דוגמאות ממאירותרגישות (%)ספציפיות (%)ערך ניבוי שלילי (%)ערך ניבוי חיובי (%)
כולל2011896185729159
תת מדגם1601504098789962

סווג דגימות של medullary carcinoma נעשה באמצעות קביעת כמותו של הסמן miR-375. במהלך פיתוח הבדיקה, נבדקו 17 דוגמאות של medullary carcinoma: 14 נבחנו בניסוי מקדים (שאינו סמוי) ו-3 בניסוי הוולידציה. בניסוי המקדים לכל 14 הדוגמאות היה ביטוי גבוה של miR-375 והן סווגו כ-medullary carcinoma. בניסוי הוולידציה סווגו שלוש הדוגמאות כחשודות בממאירות, אולם לאחת מהן היה ביטוי נמוך יחסית של miR-375 ולפיכך היא לא סווגה כ- medullary carcinoma.

דיון

המאמר שנסקר פה בקצרה מתאר את ניסוי הוולידציה הקלינית של בדיקה מולקולרית חדשה המבחינה בין נגעים שפירים לנגעים החשודים בממאירות תוך שימוש במשטח ציטולוגי יחיד.

בניגוד לבדיקות מולקולריות אחרות, בדיקת  RosettaGX Reveal אינה דורשת ניקור נוסף או תנאי משלוח מיוחדים. לבדיקה רגישות גבוהה הנעה בין 85% ל-98% וערך ניבוי שלילי גבוה הנע בין 91% ל-99%. ביצועים אלו הודגמו בניסוי רב-מרכזי וסמוי במדגם של 189 דוגמאות שעברו את בקרת האיכות וכן בתת מדגם של 150 דוגמאות עבורן הייתה הסכמה של שלושה פתולוגים לגבי האבחנה הסופית.

חשוב לציין כי פיתוח בדיקה מולקולרית מהסוג המתואר במאמר זה והערכת ביצועי הבדיקה מצריכים שימוש בדוגמאות עבורן קיימת אבחנה פתולוגית מדויקת של הגידולים שהוסרו בניתוח.

מסיבה זו נכללו במדגם רק מקרים של חולים שעברו ניתוח. בנוסף, האבחנה הסופית של דוגמאות המדגם וודאה על ידי שני פתולוגים לפחות, ובתת המדגם נכללו דוגמאות עבורן אבחנה זו וודאה על ידי שלושה פתולוגים.

בהתחשב בעובדה כי קיימת רמה גבוהה של אי הסכמה בין פתולוגים שונים לגבי אבחון גידולים של בלוטת התריס, ניתן להסיק כי השימוש בדוגמאות שעברו בדיקה על ידי מספר פתולוגים העלה את רמת הדיוק של התוצאות. יחד עם זאת, לא ניתן לפסול את ההשערה כי הדבר עשוי היה להשפיע על התפלגות הדוגמאות במדגם וכתוצאה מכך להשפיע על הביצועים.

לבדיקה ספציפיות הנעה בין 72% ל- 78%. משמעות הדבר היא כי שימוש בבדיקה בחולים עם ציטולוגיה שאינה חד משמעית עשוי למנוע  ביצוע של כ- 72-78% מהניתוחים המיותרים המבוצעים כיום באוכלוסייה זאת.

סמני המיקרו-RNA בהם עושה הבדיקה שימוש נבחרו באמצעות מספר ניסויים מקדימים. בניסויים אלה נעשה שימוש בצ'יפים המכילים יותר מ-2000 מיקרו-RNA ובמאות משטחים ציטולוגיים. חלק מן הסמנים הללו תוארו בספרות הרפואית בהקשר של סרטן בלוטת התריס. לדוגמה, miR-146b-5p ו- miR-222-3p אשר נמצאו כבעלי ביטוי גבוה בסרטן מסוג פפילרי ומעורבים בהתקדמות המחלה, והסמנים miR-152-3p  ו- miR-138-5p אשר תועדו בביטוי נמוך בסרטן מסוג פפילרי בהשוואה לרמה נורמלית או שפירה.

תוצאות מחקר ולידציה אנליטית (3)

במחקר ולידציה אנליטית אשר פורסם בכתב העת המדעי – Cancer Cythopathology, נבדקה היכולת של הבדיקה לעבוד עם כמויות זעירות של תאי בלוטת התריס, ונבחנה חזרתיות הבדיקה.

המחקר הראה כי הבדיקה יכולה לעבוד עם כמות תאים קטנה של 60 תאי אפיתל.

כמו כן, הראה המחקר כי תוצאות הבדיקה לא הושפעו מגורמים רבים הכוללים גיל הדגימה, ביצוע במעבדות שונות, שימוש בריאגנטים שונים, ביצוע על ידי טכנאים שונים, ושימוש במכשירי PCR שונים.

הבדיקה מתאימה לשימוש בצביעות הנמצאות בשימוש בתחום: Diff-Quik, Giemsa  Papanicolaou.

הבדיקה מזהה ופוסלת בדיקות המכילות דם בלבד.

סיכום

בדיקת RosetaGX Reveal מספקת כלי חשוב לאבחון טרום-ניתוחי של קשריות בבלוטת התריס במקרים בהם תוצאת הניקור אינה חד משמעית, ולכן עשויה למנוע ניתוחים מיותרים.

לבדיקה רמת וודאות גבוהה של 91%-99% כאשר הדגימה מסווגת כשפירה (NPV), וכמות הבדיקות שסווגו בהצלחה כשפירות נע בין 72%-78% (specificity).

אחד מיתרונותיה של הבדיקה הוא האפשרות לשימוש במשטח קיים של המטופל ובכך נחסך מהמטופל ביצוע ניקור נוסף.

References

  1. Edmund S. Cibas, Syed Z. Ali. The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (2009) Am J Clin Pathol 2009;132:658-665
  2. Lithwick-Yanai G, Bar D, Meiri E, et al. (2016) Multicentre validation of a microRNA-based assay for diagnosing indeterminate thyroid nodules utilising fine needle aspirate smears. J Clin Pathol 2016;0:1–8.
  3. Benjamin H, Schnitzer-Perlman T, Shtabsky  A, VandenBussche CJ, Ali SZ, Kolar Z, Pagni F, Group RG, Bar D, Meiri E (2016) Analytical Validity of a microRNA-based Assay for Diagnosing Indeterminate Thyroid FNA Smears from Routinely Prepared Cytological Slides. Cancer Cytopathology, May 2016.

 

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

סגירת תפריט